Doorontwikkeling maatschappelijke opvang gericht op spreiding en uitstroom.

Doorontwikkeling maatschappelijke opvang gericht op spreiding en uitstroom. Van opvang naar wonen.

Achtergrond
De maatschappelijke opvang is een laatste vangnet voor inwoners die de thuissituatie hebben verlaten. Het liefst wordt voorkomen dat mensen van dit vangnet gebruik moeten maken en als het toch nodig is dan is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk weer een eigen plek hebben om te wonen en leven. Dit vraagt om een sluitend aanbod en goede samenwerking in de keten. De Maatschappelijke Opvang wordt georganiseerd als centrumgemeente Nissewaard voor de Zuid Hollandse eilanden. Het is belangrijk dat alle inwoners bereikt worden en daarom wordt er ingezet op een betere spreiding van de opvang.

Doelstelling
Het project zet in op de volgende 4 thema's:

  • Voorkomen dat opvang nodig is (preventie)
  • De opvang in een nieuw jasje steken (spreiding Zuid Hollandse eilanden en gericht op uitstroom)
  • Sluitend (woon)aanbod zodat doorstroom snel gerealiseerd kan worden
  • Samenwerking in de keten

Doelen van het project doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang zijn:

  • Sluitende aanpak. Hoe kan preventie vormgegeven worden en wat is nodig om doorstroom mogelijk te maken?
  • De opvang van de toekomst. Hoe ziet de maatschappelijke opvang van morgen eruit?
  • Sluitende aanpak. Hoe kan de samenwerking rondom mensen zonder thuissituatie verbeteren?

Het concretiseren van de plannen dient verder uitgewerkt te worden. Er wordt onder andere gedacht aan een uitstroomvoorziening en een uitvoeringsbrigade die de uitstroom uit de maatschappelijke opvang begeleid en hierbij vooral als 'smeerolie' in de ketensamenwerking fungeert.

Beweging in kwetsbaarheid
Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

(Bron ZonMw.nl)