Disclaimer

Bij het samenstellen van de inhoud van deze website is uiterste zorg nagestreefd. De Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De inhoud van deze website kan steeds door ons zonder voorafgaande aankondiging worden verbeterd, gewijzigd of verwijderd.

De Adviesraad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van de bezoekers van de site en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Klik hier voor de Privacyverklaring van de Adviesraad.