Leden

Gerrit de Jong

Voorzitter

Geboren in Ridderkerk op 6 augustus 1955. Mijn onderwijsloopbaan is in 1978 begonnen in Middelharnis op de Prins Maurits. In de loop van de jaren heb ik scheikunde natuurkunde , wiskunde en NLT gegeven. Al die jaren ben ik ook politiek actief geweest waarvan het meest in het oog springend is de rol als wethouder namens de ChristenUnie.

Tijdens mijn bestuurlijke periode ben ik verantwoordelijk geweest voor alle maatschappelijke portefeuilles en heeft de verandering in het sociaal domein mijn belangrijkste aandacht gehad. Leidraad daarbij is opkomen voor de zwakken in de samenleving en dat was ook de motivatie om te solliciteren naar de functie van voorzitter van deze Adviesraad.

Wat er nu en in de toekomst verandert in het zorgstelsel, burgers mogen daar nooit de dupe van worden. Als onafhankelijk voorzitter draag ik zorg voor zorgvuldige besluitvorming en gedragen adviezen aan het college van de Centrumgemeente Nissewaard.

Nico Jaspers

Algemeen lid

Ik ben geboren in 1953, woon in Spijkenisse, ben gehuwd en vader van twee zoons. Inmiddels ben ik gepensioneerd na 48 jaar werkzaam geweest te zijn in het sociaal domein bij de Gemeente Rotterdam.

Mijn betrokkenheid bij de zorg, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare personen is vooral ontstaan op het moment dat mijn meervoudig gehandicapte zoon daarvan afhankelijk werd, al weer ruim 30 jaar geleden. Ik heb sindsdien zitting gehad in diverse belangenbehartigende-, toezichthoudende- en besturende-organen in de zorg, het onderwijs en organisaties die (sport)activiteiten aanbieden voor (verstandelijk) beperkten.

De motivatie om toe te treden tot de Regionale Adviesraad is het gevolg van mijn brede maatschappelijke belangstelling voor en betrokkenheid bij de onderwerpen zorg, onderwijs en sociale zekerheid, mijn interesse in de ontwikkelingen op deze terreinen, alsmede het behartigen van de belangen van kwetsbare inwoners in de regio.

Anne Marie Koopman

Algemeen lid

Ik ben Anne Marie Koopman-van Kouwen en sinds eind 2017 voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Nissewaard.
Ik ben in het verleden actief geweest in de gemeentelijke politiek van Nissewaard, daarna was thuis zitten geen optie en kwam deze functie op mijn pad.

Ik kamp al een aantal jaren met fysieke beperkingen en heb zodoende ervaring met het WMO, ik ben afhankelijk van een scootmobiel, een rolstoel en ook thuis zijn er aanpassingen en huishoudelijke hulp. In de politiek ben ik altijd woordvoerder en strijder geweest op het onderwerp Sociaal Domein. Door alle verschuivingen naar de gemeentes komt de burger regelmatig in de knel, geen of onvoldoende hulp, problemen met de financiën, kinderen die buiten de boot vallen.

Dit zijn de doelgroepen die mij aan het hart gaan. In de RABWO hoop ik mede zorg te dragen voor deze groepen.

Dennis Graute

Algemeen lid

Sinds 1993 ben ik werkzaam in de hulpverlening. Aanvankelijk in de verstandelijk gehandicaptenzorg, vervolgens bij justitiële jeugdinrichtingen en in de psychiatrie.

Sinds 2009 ben ik zorgondernemer en woon ik samen met mijn gezin op een woon-zorgboerderij. Samen met mijn vrouw en een aantal medewerkers bieden wij zorg op maat in de vorm van wonen en dagbesteding voor (jong)volwassenen met stoornissen binnen het autistisch spectrum.

Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik een bijdrage leveren aan verbetering van de zorg binnen onze gemeenschap.

Femke Meijer

Algemeen lid

Als jong meisje wist ik al dat ik in de zorg wilde werken, al tijdens mijn middelbare school periode liep ik stage op een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Na verschillende leef- en behandelgroepen ben ik aan de slag gegaan als ambulant werker binnen gezinnen en uiteindelijk binnen de jeugdhulpverlening terecht gekomen.

Inmiddels ben ik werkzaam als coördinator huiselijk geweld in het medische domein. Ik richt mij daar op het adviseren, ondersteunen en scholen van collega’s rondom het signaleren van huiselijk geweld. Daarnaast heb ik veel afstemming met netwerkpartners en maak ik deel uit van verschillende werkgroepen. Afgelopen september 2023 ben ik gestart met de opleiding Specialist huiselijk geweld aan de Sociale academie.

Vanuit mijn rol bij de Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard (ASDHW) mag ik nu ook deelnemen aan de RABWO. Vanuit mijn ervaring en expertise hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren, waarbij de bewoners van onze gemeente centraal staan. Hierbij hecht ik veel waarde aan het belang van de burgers die net iets extra’s nodig hebben, maar ook de burgers die leven en/of opgroeien in een onveilige wereld. Ik kijk er naar uit om mijn kennis en kunde in te kunnen zetten bij de regionale adviesraad.

Rien van der Boom

Algemeen lid

In mijn werk bij Zuidwester (een organisatie voor gehandicapten in alle leeftijden en gradaties) als hoofd inkoop en leidinggevende had ik direct te maken met de kwetsbare mens. Ook tijdens mijn politieke loopbaan behoorde Welzijn en later het Sociaal Domein tot mijn takenpakket.

Ik ben in 1950 geboren in Middelharnis maar woon al bijna 50 jaar in Sommelsdijk. Voor de SGP zat ik van 2002 - 2022 in de gemeenteraad van Middelharnis en Goeree Overflakkee. Bij Zuidwester was ik jarenlang ook voorzitter van de klachtencommissie medewerkers.

Vanaf augustus 2022 vervul ik de voorzittersrol van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

Diana van Nugteren

Algemeen lid

Ik ben Diana van Nugteren, geboren in 1963 in Rotterdam en al 35 jaar woonachtig in Rockanje. Sinds september 2020 ben ik actief als lid in de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Westvoorne en sinds januari 2023 ook in de RABWO.

In mijn werk als vakcoach bij Go-College coach en begeleid ik jongeren in de leeftijd van 17-22 jaar. Zo ervaar ik de ontwikkelingen van de generatie Z. De afgelopen twintig jaar ben ik werkzaam geweest op het gebied van coaching, re-integratie en detachering. Daarnaast heb ik deelgenomen in besturen van verschillende maatschappelijke organisaties. Ook ben ik vrijwilliger bij de Bibliotheek Zuid Hollandse Delta in Hellevoetsluis, waar ik actief ben bij het Digicafe en ondersteuning bied aan personen die problemen hebben met DigiD.

Opkomen voor burgers die problemen ondervinden in de huidige wereld van internet, participatie en zorg is mijn motivatie om lid te zijn van de Regionale Adviesraad.