Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen. Door verschillende persoonlijke problemen lukt het deze mensen niet om zelfstandig te wonen. De begeleiding kan variëren van enkele uren per dag of week tot 24 uur per dag en 7 dagen per week. dat hangt af van welke ondersteuning een cliënt nodig heeft. 

Indicatie
Na aanmelding bij de gemeente Nissewaard voor Beschermd Wonen wordt een toekomstige cliënt uitgenodigd voor een gesprek met een consulent Toegang. Aan de hand van de antwoorden op vragen wordt gekeken welke ondersteuning de client nodig heeft. De mate van begeleiding staat omschreven in de indicatie.

Voor Maatschappelijke Opvang of voor Vrouwenopvang is geen indicatie nodig. Daar vinden de intakegesprekken met cliënten plaats bij de toegang van deze opvang.

Twee vormen van Beschermd Wonen
Er zijn twee vormen van Beschermd Wonen in onze regio: In de meest vergaande vorm woont de cliënt (tijdelijk) op het terrein van een zorginstelling. Hierbij is 24 uur per dag professionele ondersteuning en toezicht aanwezig.

Sinds 2022 kennen we daarnaast Geclusterd wonen. In die vorm woont de cliënt in een zelfstandige woning. Deze woning is onderdeel van een cluster van meerdere woningen waarvan de overige bewoners ook geclusterd wonen. De woningen liggen in de buurt van een zorginstelling, die ondersteuning aan de zelfstandig wonende cliënten biedt.

Geclusterd wonen komt nu nog weinig voor, de gemeente Nissewaard is in gesprek met aanbieders om dit te gaan ontwikkelen.

Meer cliënten in de wijken
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk cliënten wonen in een gewone wijk met de benodigde onder-steuning dichtbij. Zo maken ze ook deel uit van de samenleving.

Het regionaal plan ‘Een Beschermd thuis op de Zuid Hollandse eilanden’ (jan 2020), de Samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang 2021-2023 en het advies van de Commissie Dannenberg (2015) vormen samen het idee om meer cliënten in hun eigen omgeving te laten wonen.

Verschillende projecten Beschermd Wonen
In de regio zijn op dit moment al verschillende projecten gerealiseerd. Ook staan verschillende projecten voor Beschermd Wonen op stapel die in 2023 gerealiseerd worden.

Opvanghuis Klarinet Oud Beijerland

Project Opvanghuis Klarinet Oud Beijerland, bij woonlocatie Klarinet in Oud-Beijerland wonen 10 mensen met autisme en chronische psychische problemen.

Je hebt er je eigen appartement, maar je kunt ook, als je dat wilt, samen koffiedrinken met andere bewoners, of bv een kookworkshop volgen. Er is 24 uur per dag ondersteuning beschikbaar.

De Overbrugging en Op Weg Naar Huis

De Overbrugging en Op Weg Naar Huis, beide locaties zijn in Oud-Beijerland. Enkele daklozen die geen gebruik willen maken van de bestaande opvanglocaties, worden minimaal drie keer per week bezocht.

Gezinsopvang ‘De Opstap’:  is een opvang van het Leger des Heils voor (gebroken) gezinnen die in een crisissituatie zitten en opvang en hulp nodig hebben. Deze opvang is gevestigd aan de Breeweg in Spijkenisse.

Door verschillende problemen kan het voor een ouder of voor ouders niet meer mogelijk zijn om zelfstandig het huishouden te laten draaien, omdat men uit huis gezet is. Dit kan door ernstige relatieproblemen, door scheiding, door psychische problemen of financiële problemen ontstaan.

Bij de Opstap is zeven dagen per week 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De begeleiders van De Opstap willen samen met de cliënten werken aan het aanpakken en opheffen van de problemen met als doel dat men weer zelfstandig op eigen benen kan staan.
                      
Jongerenopvang: deze opvang van Enver is voor jongeren die om wat voor reden dan ook onderdak en hulp nodig hebben. In deze opvang krijgen jongeren hulp van maatschappelijk werk en groepswerkers.