Privacybeleid

Privacybeleid
De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang, gevestigd aan de Raadhuislaan 106 in Spijkenisse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.rabwo.nl 
info@rabwo.nl
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

Bij vragen over de privacy kan er contact worden opgenomen met de secretaris, te bereiken via info@rabwo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leden:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Foto voor de website

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij inschrijving op de nieuwsbrief:

  • E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling (alleen bij de leden)
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming: de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang werkt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen via computerprogramma's of -systemen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Doel/reden bewaren
Persoonsgegevens Wanneer het lidmaatschap is beëindigd Overleg
Telefonisch contact
Uitbetaling
E-mailadres Wanneer het lidmaatschap is beëindigd
Wanneer de nieuwsbrief is stopgezet
Correspondentie met de leden voor de nieuwsbrief, wanneer hiervoor digitaal toestemming is gegeven 
Bankrekeningnummer Na de laatste uitbetaling wanneer het lidmaatschap is beëindigd Uitbetaling


Delen van persoonsgegevens met derden
: de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@rabwo.nl.
De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link!!

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rabwo.nl