Vrouwenopvang

Vrouwenopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding aan mensen die niet langer veilig thuis kunnen blijven wonen vanwege huiselijk geweld. Meestal gaat het om vrouwen, vaak met kinderen. Door (dreigende) mishandeling of geweld kan iemand niet langer thuis blijven.

In de Vrouwenopvang wordt 24 uur per dag begeleiding geboden. Vanuit deze begeleiding wordt met de vrouwen samengewerkt om het leven weer op de rails te zetten. Het woonadres van de vrouwenopvang is geheim.

De gemeente Nissewaard ontvangt van het Rijk de middelen om deze opvang te organiseren in onze regio.

Over Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en hoeft niet direct zichtbaar te zijn voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-) partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.

Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren plaatsvinden, zoals fysieke, psychische en seksuele mishandeling. Maar ook financiële mishandeling, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, stalking, eer gerelateerd geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle vallen hieronder.

Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken, zoals meisjesbesnijdenis, kind huwelijken en huwelijksdwang.

Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van huiselijk geweld, ook mannen. Ze worden bijvoorbeeld psychisch of lichamelijk mishandeld of bedreigd door hun partner. Er zijn ook mannen die slachtoffer zijn van eer gerelateerd geweld door familieleden, of van mensenhandel.

De gemeenten werken samen om hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren en zo veel mogelijk te voorkomen. De basis hiervoor is beschreven in de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling en het regionale verbeterplan.

Ben je in direct levensgevaar bel dan altijd 112

Voor meer informatie of hulp vul het contactformulier in.

Ga naar contact