Uitgebrachte adviezen

Brief ontvangen concept verslagen stuurgroep OGGZ

Opvragen en aanleveren data wachtlijsten en doorlooptijden Beschermde Woonvormen en Maatschappelijke en Vrouwen Opvang Zuid-Hollandse Eilanden 2023.

Advies Verordening Beschermde Woonvormen Zuid-Hollandse Eilanden 2023

Ongevraagd advies wachttijd en -lijst voor BW & O