Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke Opvang is opvang en begeleiding voor alleenstaanden en gezinnen die dak- of thuisloos zijn. Deze situatie is meestal ontstaan door meerdere problemen die elkaar beïnvloeden zoals psychische problemen, schulden, een verslaving of een licht verstandelijke beperking.  

Het bieden van opvang geeft rust in zo'n situatie, waardoor iemand kan werken aan herstel. 

Behalve in de opvang van mensen die dakloos zijn geworden, werken de gemeenten in de regio ZHE ook nauw samen om te voorkomen dat mensen dakloos worden. 

Project Hobbemastraat Middelharnis

Project Hobbemastraat Middelharnis, sinds januari 2021 is hier een opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn of op korte termijn dreigen dat te worden. Het gaat om een tussenvoorziening.

De mensen die hier  verblijven werken onder begeleiding van stichting Pameijer aan hun terugkeer naar een zelfstandig bestaan, waarin zij zelf weer de regie voeren.

Het gaat hier om een twee jarig project dat geëvalueerd zal worden.

Stichting Kairos

Stichting Kairos biedt Maatschappelijke Opvang voor  kwetsbare (jong) volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong) volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie.

Kairos  is een nieuwe organisatie in Dirksland, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

De ervaring leert dat grip op het leven krijgen én houden niet altijd eenvoudig is; de doelgroep heeft vaak al een lange weg afgelegd voordat ze bij Kairos komen en vinden geen plek in de reguliere opvang elders onder andere door contra-indicatie. 

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

Daklozenopvang ‘De Boeg’

Daklozenopvang De Boeg is een 24-uurs opvang van het Leger des Heils voor alleenstaande dakloze volwassenen en is gevestigd op de Hoeklaan in Spijkenisse. De opvang is altijd tijdelijk.

De woning heeft 24 kamers ter beschikking. Mannen en vrouwen slapen in aparte ruimtes. Zeven dagen per week en 24 uur per dag is daar begeleiding aanwezig. Een persoonlijk begeleider werkt met elke cliënt samen van binnenkomst tot vertrek.

De Boeg wil de daklozen helpen om weer zelfstandig te kunnen gaan wonen.