Maatschappelijke Opvang ‘De Herstart’ in Spijkenisse

De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang (RABWO) waarin de gemeenten Nissewaard, Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee vertegenwoordigd zijn bezochten dit voorjaar de Maatschappelijke Opvang ‘de Herstart’ in Spijkenisse.

‘De Herstart’ is een Maatschappelijk Opvanglocatie van het Leger des Heils. Het biedt tijdelijke huisvesting en begeleiding aan dak- en thuisloze volwassenen. Naast de primaire zorg zoals bed, bad en brood wordt begeleiding en hulp geboden bij het vinden van huisvesting, werk, schuldsanering en pyscho- sociale problemen.

Tijdens het bezoek luisterden we naar een ervaringsverhaal van een cliënt. Door allerlei vervelende omstandigheden was deze cliënt op straat terecht gekomen. Ze was vol lof over de liefdevolle opvang die zij tijdens haar opvang had ervaren. ‘Er wordt daar niet op je neergekeken’ zei ze ‘maar je wordt als een volwaardig iemand behandeld.

’ Iedere cliënt heeft zijn of haar eigen kamer. Je houdt je eigen kamer schoon, verschoont je bed en verzorgt zelf je was. Er wordt gezamenlijk gegeten. Het is de bedoeling dat zij binnenkort doorstroomt naar haar oorspronkelijke woonplaats. Ze hoopt dan als mantelzorger haar ouders en (ex)schoonouders te gaan ondersteunen.

Twee dagen in de week werkt ze bij een schoonmaakbedrijf. Het was voor de Adviesraadsleden goed om te ervaren hoe deze wijze van opvang in de praktijk vorm krijgt. Als adviesraad ben je veelal bezig met de papieren werkelijkheid. Goed om in het werkveld het ware verhaal te horen. Daar kunnen we zeker ons voordeel mee doen.