Op werkbezoek bij Stichting KAIROS in Dirksland

Maatschappelijke opvang op Goeree-Overflakkee voor kwetsbare jongvolwassenen.

Maandag 18 december werden we als adviesraadsleden van het RABWO door Björn Noordzij hartelijke welkom geheten en bijgepraat over het opvanghuis Kairos in Dirksland. Op een bevlogen wijze nam Björn ons mee in het ontstaan van Kairos, hun specifieke aanpak en de zorgen om  het voorbestaan   .

Kairos betekent het juiste ogenblik, de goede gelegenheid. Het opvanghuis bestaat ruim 2 jaar en is uit het niets opgericht; ontstaan vanuit een hartelijke bewogenheid gecombineerd met daadkracht. 

Ondernemers stonden in eerste instantie garant voor de financiering. Het opvanghuis is gevestigd in het centrum van Dirksland. Door de ruime appartementen en kleinschalige opzet komen de cliënten, de gasten, snel tot rust en ontstaat er ruimte om de problemen, die er vaak op meerdere leefgebieden zijn, aan te pakken. Gasten geven aan: ‘Het voelt hier als een thuis’. 

Björn spreekt over een unieke aanpak; maatwerk dat verleend wordt door een veelzijdig team, een team met een unieke inbreng. Er gelden duidelijke regels en er wordt 24/7 ondersteuning verleend. Het gebouw beschikt over 12 appartementen, de maaltijd wordt gezamenlijk genuttigd en als dat teveel prikkels geeft kan men de maaltijd meenemen naar de eigen kamer. Een aantal appartementen lenen zich tot zelfstandig wonen met begeleiding, met als doel uitstroom  naar een eigen woning. 

Daarnaast fungeert Kairos als postadres voor ‘bankslapers’ die op het eiland verblijven en rondzwerven. Met deze functie blijven ook die jongeren in beeld. Er is een goed contact met de veldwerker(s) van ‘Ontmoeting’, met de wijkagent en de omgeving. Er zijn in de buurt weinig problemen maar als die er zijn worden ze serieus genomen en uitgepraat. Met elkaar in gesprek blijven is heel belangrijk. 

Kairos beschikt over een eigen website. Op de home-pagina staat met grote letters: ‘Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig, maatschappelijke opvang op Goeree-Overflakkee voor kwetsbare jongvolwassenen.’ De oudste cliënt is momenteel 45 jaar. Voor 90% komen de gasten van Goeree Overflakkee. De Stichting beschikt over een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Via ‘Vrienden van Kairos’ kan men donateur worden. 

Omdat Kairos min of meer implusief is ontstaan en op een stormachtige wijze een plek heeft weten te vinden op Goeree Overflakkee staat de financiering best  onder druk. Zowel de gemeente Goeree-Overflakkee als de centrumgemeente Nissewaard staan positief tegenover Kairos. Gemeenten hebben echter hun protocollen en verordeningen en moeten (prestatie)subsidies verantwoord uitgeven. Het is best een uitdaging om dit voor de langere termijn structureel geregeld te krijgen al gaat het gelukkig wel de goede kant op. Het moet uiteindelijk tot een structurele financiering komen. Dat zou veel rust geven.  

Voor ons als regionale Adviesraad zaak om de vinger aan de pols te houden en door middel van advisering deze opvang te borgen voor de toekomst.